Apie Mus

Nuolatos tobulėdami patys, siekiame būti vertingais partneriais kurdami abipusę vertę.

Sistema sukurta remiantis 20 metų praktine gamybos organizavimo, realia ir sėkminga Lean metodų įgyvendinimo bei procesų efektyvinimo patirtimi.

Sujungus šią patirtį, aistrą darbui ir rezultatui, naujausias IT tendencijas bei įmonių poreikį pokyčiams, mūsų komanda sukūrė Užduočių valdymo sistemą, kuri palengvina ir padeda suvaldyti įmonės veiklas.

Daruma sistema sukurta taip, kad būtų patogu ja naudotis, darbuotojams, naudinga vadovams, kurie visada siekia užsibrėžtų tikslų ir vertina veiklų atlikimo trukmę, tempą ir darbuotojų krūvį. Visa tai sukuria vertę įmonei šiuolaikinėje, greitai besikeičiančioje konkurencingoje aplinkoje.

“Gėris visada priklauso nuo dviejų sąlygų: nuo įvairios veiklos galutinio tikslo tinkamo iškėlimo ir nuo tinkamų priemonių tam tikslui siekti parinkimo” – Aristotelis.

Daruma – tai apie nuolatinių tikslų kėlimo ir siekimo esmę.

Daruma yra simbolis japonų kultūroje, dar kitaip vadinama “ganbaru” dvasia. Ji įprasmina, kad tik nuo jūsų pačių ryžto ir noro priklauso, kaip įveiksite sunkumus ir nuopolius. O jie yra neišvengiami.

Daruma atspindi populiarią japonų patarlę “Nanakorobi yaoki” – nukrisk septynis kartus, bet atsikelk aštuntą. Ir niekada nepasiduok, siek savo tikslų, kurie turi būti realūs, pamatuojami ir ambicingi.

Numatyk tikslą, nupiešk vieną akį, atkakliai siek savo tikslo, o jį pasiekęs – nupiešk kitą akį. Padėkok darumai ir vėl numatyk sekantį tikslą…

Organizuojamų veiklų

Koordinuojamos užduotys

Suvaldytos darbo valandos

Klientų atsiliepimai

Siekite savo tikslų atkakliai, o Daruma padės tai daryti nuosekliai ir sistemingai!

Išbandykite dabar visiškai nemokamai!