Užduočių valdymas nuosekliai ir efektyviai

Su Daruma suvaldysite visas veiklas, kad viskas būtų suplanuota ir atlikta laiku

Užduočių valdymas nuosekliai ir efektyviai

Su Daruma suvaldysite visas veiklas, kad viskas būtų suplanuota ir atlikta laiku

Daruma užduočių valdymo sistema

Sistema padeda valdyti užduotis ir gerina bei efektyvina jų įgyvendinimą.  Naudojant Darumą jūs ir jūsų komandos nariai gali greitai ir lengvai kurti, valdyti ir analizuoti užduotis, įtraukti susijusius darbuotojus, stebėti projektų eigą.

Daruma yra  lengva naudotis kiekvienam – lietuviškas, paprastas ir aiškus valdymo meniu, nereikalaujantis specifinių žinių ar mokymų. Visa informacija patogiai susisteminta ir sugrupuota vienoje vietoje. Informaciją apie vykdomas užduotis visada  pasieksite čia ir dabar. Tai patogu, efektyvu ir paprasta.

Patogu darbuotojams. Naudinga vadovams. Vertinga įmonei.

Strategijos įgyvendinimas

Išskaidykite ilgalaikius tikslus į konkrečias užduotis ir koordinuokite jų įgyvendinimo eigą,
kad užsibrėžti ir suplanuoti veiksmai būtų sėkmingai įgyvendinti.

Užduočių valdymas

Negaiškite ieškodami užduočių ar informacijos laiškuose, atskiruose dokumentuose,
veiksmų planuose ar užrašuose. Daruma sukurs bendrą, vienoje vietoje vykdomos veiklos vaizdą,
visi asmenys, visados žinos, kas, už ką ir iki kada yra atsakingi.

Lean metodų įgyvendinimas

Sudarykite galimybes suinteresuotiems asmenims stebėti ir koordinuoti bei dar sėkmingiau įgyvendinti skirtingų veiklų veiksmus. Sistematiškai valdydami pagerinsite Lean veiklų, kokybės ir kitų procesų valdymą.

Krūvio planavimas

Supraskite darbuotojų įsitraukimą ir užimtumą realiuoju metu, greitai įvertinkite ir nuspręskite kuriam komandos nariui
deleguoti užduotis.

Atsakomybės, disciplinos ugdymas

Efektyvinkite ne tik užduočių atlikimą, bet gerinkite discipliną bei požiūrį į įsipareigojimų vykdymą. Padarykite kasdieninius susirinkimus produktyvesnius.

Veiklos analizė

Analizuokite veiklos rezultatus ir priimkite teisingus sprendimus vertinant darbuotojų ar projektų
progresą bei darbuotojų įsitraukimą.

Valdykite savo užduotis nuo pradžios iki pabaigos su Daruma

  • Planuok

  • Stebėk

  • Analizuok

  • Patvirtink

  • Padėkok

Siekite savo tikslų atkakliai, o Daruma padės tai daryti nuosekliai ir sistemingai!

Išbandykite dabar visiškai nemokamai!